Dagligdagen:

Hjerterum åbner kl 7.00 hver morgen – der kan serveres morgenmad frem til kl 7.30.

Hvis der er børn som har behov for at sove formiddagslur puttes de ca kl 8 – imens leger vi andre ude eller inde.

Hver formiddag har vi fælles samling hvor vi synger, læser, lytter til musik, danser mm – her serveres også et mindre måltid (typisk boller/brød og frugt).

Herefter er det tid til at være kreative, lege inde eller ude, udflugt eller anden sjov aktivitet. Vi er rigtig meget ude og nyder at bruge naturen til oplevelser og læring.

Ca. kl. 11 er det tid til frokost – den spises enten inde eller ude. Der serveres letmælk til børn over 1år.

Efter frokost er det sove tid ca. kl 12 – for at børnene får en dejlig ro i kroppen inden de puttes i deres sovevogn prioriterer jeg, at der er tid til en rolig stund med eks. højtlæsning.

Når børnene vågner får de tilbudt et eftermiddagsmåltid (typisk frugt, bolle/brød, yoghurt, knækbrød).

Og så leger vi indtil mor eller far henter.

Vi bruger nærområdet rigtig meget og jeg prioriterer at komme ud hver dag – det kan være i haven, på legepladser, ved søen, på biblioteket, naturcentret eller hjemme hos andre private børnepassere. Vi tager også nogle gange på tur med letbanen/bussen.

Vi går i legestue en gang om ugen hvor vi mødes med de andre private børnepassere i Tranbjerg – her lærer børnene at indgå i større fællesskaber og vi laver forskellige aktiviteter.

Vi har vores egen private bil i pasningsordningen, her stiller jeg godkendte og alderssvarende autostole til rådighed for børnene. Den bruger vi til at komme på længere ture – det kunne evt være til Randers Regnskov, Hermans Hule, på bondegårdsbesøg mm.
Derudover har vi også vores ladcykel som vi bruger flittigt, både på ture rundt i Tranbjerg, men også til ture i nærområdet som eks. Vilhelmsborg, Mindeparken og lign.

I løbet af sommerhalvåret tager vi på en lejrtur på Ajstrup Camping sammen med de andre private børnepassere. De ældste børn har mulighed for overnatning og de små er med om dagen og ind til aften.
En fantastisk hyggelig og anderledes oplevelse for store og små.

Vi øver os rigtig meget i at hjælpe hinanden, tage tøj på selv, yde omsorg for hinanden, vente på tur mm. Og jeg tilrettelægger hverdagen ud fra børnene, så deres humør og egne initiativer også vil komme til at præge hverdagen.

Jeg arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan:

  • Alsidig, personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Loading