Pris:

Det koster 10350 kr. for en plads hos Hjerterum. Heraf dækker kommunen 75 % af de dokumenterede udgifter – dog maksimalt 6673 kr i 2024. I vil derfor hver måned modtage et skattefrit tilskud på 6673 kr, der vil blive sat ind på jeres konto.

Dette svarer til en egenbetaling på 3677 kr. pr. måned.

Kommunen yder også søskendetilskud til en plads i den private pasningsordning.

Praktisk ang. betaling:

I skal indbetale det fulde beløb på 10350 kr. på min konto, således at beløbet er til min rådighed senest om morgenen den 1. i måneden. Tilskuddet fra kommunen udbetales ligeledes d. 1. i måneden.

Tilskuddet fra kommunen betales forud til jer og i skal også betale forud for pladsen hos mig.

For en plads i den private pasningsningsordning betales der for alle 12 måneder. Dette gælder også ved ferie, fridage og evt sygdom. Der ydes ligeledes kommunalt tilskud for alle 12 måneder.

Pris og tilskud tilpasses hvert år pr. 1. Januar, dette varsles i december.

Prisen dækker fuld kost, klude, vådservietter, udflugter i pasningsordningens egen private bil og ladcykel, div. arrangementer, aktiviteter/entre’er (eks årskort til Randers Regnskov, Hermans Hule, Børne Bondegården mfl.), kreative materialer mm.

Ved “Ja tak” til plads/underskrivelse af kontrakt skal der betales et reservationsgebyr svarende til en måneds egenbetaling, som vil blive fratrukket den sidste måneds betaling inden barnet starter i børnehave. Reservationsgebyret tilbagebetales ikke, hvis pladsen ikke længere ønskes.  

Kontooplysninger:
Jyske Bank
Regnr: 5077
Kontonr: 0001290512

I min private pasningsordning er der 2. måneders opsigelse. Der kan kun opsiges fra d. 1 i måneden og opsigelsesvarslet gælder fra den dato kontrakten underskrives.
I opsigelsen skal der fremgå barnets navn og cpr-nr, opsigelses dato, samt barnets sidste dag i pasningsordningen. Derefter sender jeg den underskrevet ind til Århus kommune og I forældre, vil modtage en kopi.

Spørgsmål vedr. økonomi kan rettes til Tine Rohde fra Aarhus kommune på tlf. 89402222.

Der føres tilsyn fra Aarhus kommune ved pædagogisk konsulent, Anne Kew.

Loading